Dortmund Amsterdam Sat, 18.09.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
05:03 3:32 08:35 47,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
06:36 2:52 09:28 47,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 1
07:00 2:30 09:30 12 € Wuppertal Utrecht BlaBlaCar 0
07:03 3:32 10:35 47,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
08:20 3:55 12:15 29,99 € Innenstadt Nord Sloterdyk FlixBus 0
08:30 3:20 11:50 12 € Essen Amsterdam BlaBlaCar 0
08:36 2:52 11:28 47,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 1
09:03 3:32 12:35 47,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
10:20 3:20 13:40 22 € Essen IJmuiden BlaBlaCar 0
10:33 2:55 13:28 47,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 1
11:03 3:32 14:35 47,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
11:20 2:20 13:40 11 € Duisburg Amsterdam BlaBlaCar 0
12:36 2:52 15:28 47,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 1
13:03 3:32 16:35 47,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
14:46 2:42 17:28 39,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 1
15:03 3:32 18:35 47,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
16:03 3:34 19:37 47,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
17:33 2:55 20:28 39,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 1
18:03 3:32 21:35 47,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
19:03 2:55 21:58 27,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 1
20:03 3:32 23:35 47,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
21:03 3:48 00:51 47,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 3
21:07 6:38 03:45 50,40 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 6
21:15 6:30 03:45 24,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 6
22:03 7:35 05:38 47,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 4
22:03 10:32 08:35 47,90 € Dortmund Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2